Navigation

PD Dr. med. Johann Romstöck

  • Organization: Neurochirurgische Klinik
  • Abteilung: Lehrstuhl für Neurochirurgie
  • Telefonnummer: 09721/720-2626
  • Faxnummer: 09721/720-2992
  • E-Mail: jromstoeck@leopoldina.de
  • Adresse:
    Neurochirurgische Klinik im Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt, Gustav-Adolf-Str. 8
    97422 Schweinfurt