Franziska Kranz (ehemals Bertelshofer)

M.Sc. Franziska Kranz

Department of Computer Science
Chair of Computer Science 9 (Computer Graphics)

Cauerstraße 11
91058 Erlangen

Publications

2020

2017

2016

2015

Teaching

No matching records found.